Trendmoda.skFAKTÚRAČNÉ ÚDAJE:

MS Line, s.r.o.

So sídlom Nižná 218, 922 06 Nižná, Slovensko

IČO: 51 425 386

DIČ: 2120691661

Nie sme platcami DPH

Zapísaná v Okresný súd Trnava, oddiel : Sro, vložka čislo: 41671/T

BANKOVÉ SPOJENIE

IBAN: SK53 1100 0000 0029 4905 2332

Tatra banka a.s.

KONTAKTY

Email: obchod@trendmoda.sk

Mob.: 00421 902 643 603

REKLAMÁCIE A VRÁTENIE TOVARU:

MS Line, s.r.o.

Nižná 218, 922 06 Nižná, Slovensko

ORGÁN DOZORU

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, Odbor výkonu dozoru tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23